Organisatie

Hieronder vind je iedereen die bij de organisatie van Tryater en haar theatervoorstellingen betrokken is.

Aly Bruinsmaasdas

Functie

Test

Hallo

En nog een

asdasd

Naam achternaam

saasf

Leiding artistiek directeur Ira Judkovskaja; zakelijk directeur Valentijn Fit

Spelers Lourens van den Akker, Sjoerd Blom, Aly Bruinsma, Beppe Costa, Romke Gabe Draaijer, Karel Hermans,  Klaus Jürgens, Marjolein Ley, Tim Linde, Tatiana Matveeva, Eva Meijering, Raymond Muller, Aukje Schaafsma, Eline de Vries, Brecht Wassenaar, Khouloud Zaher, Sonia Zwolska

Regisseurs  Silvia Andringa, Ira Judkovskaja, Karel Hermans, Tatiana Pratley, Aukje Schaafsma, Tamara Schoppert; regie-assistentie Eline de Vries, Job de Roo

Schrijvers en vertalers  Romke Toering,  Eelco Venema; vertaler/corrector Marijke de Boer

Dramaturgie  Peter Sijbenga

Vormgevers  Elze van den Akker, Hanne Pierrot, Miek Uittenhout, Udo Thijssen

Muziek  Beppe Costa, Peter Sijbenga

Kostuumatelier coördinatie kostuumatelier Joukje Bosch, Dianne Bonnema

Techniek en productie hoofd techniek en productie Ekko de Bakker; productie Amarins Jansma; techniek Henk van der Kooi, Aart Laferte, Koos de Vries, Jan Bruinsma, Gerard Jorna, Gido Bamboe, Bart Schurer, Ben Vrielink; beheer gebouw Lisa RonnerMyrna Sikkes

Buro zakelijk en artistiek coördinator Jojanneke Braam hoofd communicatie An de Wrede; educatie Sytse Jansma, Jannie van der Veen; tourneeplanning en kaartverkoop Rixt Bottema; publiciteit Grietje Deinum, Elke Verwoerd, Cristine Barends; directiesecretatiaat Tineke Fopma; financial controller Klaas Scheffer; administrateur Johan van der Berg; coördinatie zakelijk netwerk en verhuur Jelly Steenstra; team theaterdocenten Raymond Muller, Zen Roorda, Roel Tichelaar, Tim Verbeek, Brecht Wassenaar; Rianne Hoogeveen stagiair DTP Samantha Schoonbeek

Coördinatie vrijwilligers en horeca Hilly Kronemeijer

Grafische vormgeving Jelle F. Post

Webbouwer  BWH Ontwerpers

Fotografie/traileropnames fotografie Siem Akkerman, Ruben van Vliet, Moon Saris Video Eduard Rekker

Raad van toezicht voorzitter Fred Veenstra; secretaris Relinde Vos; leden Klaas Lourens, Klaas van den Berg, Rachel Feuchtwang, Paulo Martina

Bestuur Freonen van Tryater voorzitter Marten van der Molen; penningmeester Ron Leen; secretaris Roos van den Berg; bestuurslid  Bianca Domhof, Jelle Terwal adviserend lid Valentijn Fit, An de Wrede, Jelly Steenstra

Vrijwilligers  Finny Andringa, Frans Bakker, Tineke Bleeker, Tini Boelen-Brouwer, Neeltje Bonnema, Joukje Bosch, Yt Bouma, Agnes Bouma, Aukje de Bruin, Peter de Bruin, Epko Dalstra, Boukje Dijkman, Eef Dijkstra, Els Fongers, Sip van Gelder, Margje van Gelder, Tity Greidanus, Marjan Groen, Geertje Heeg-Folkerts, Harold Hesselink, Dora Hettinga, Tineke Hoekstra, Janny Willeke Holtrop, Baukje Idzerda-Venema, Aleida de Jong, Metsje Jorna, Tytsje Julianus, Jantsje Kalsbeek-Nauta, Syb ten Kate, Berend Lania, Grieteke Martens-de Jong, Oekie van der Molen, Akke Miedema-Tjallema, Tineke van Nek, Berend Overwijk, Albertje Overwijk, Jantsje Rinsma, Wytske Rypma, Betty Sinnema, Jaap Stienstra, Ronnie Titalepta, Tjikke Titalepta-Poortman, Jan Ale Tjallema, Martsje Valk, Hanneke Veltman, Grieteke van der Vlugt, Anneke van der Wal, Gerry de Wal, Susan Wijbenga

Tryater onderschrijft de: